𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 𝐈𝐈 - 𝐆𝐄𝐀𝐑 𝐔𝐏 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐂𝐀𝐑𝐄𝐄𝐑

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 𝐈𝐈 - 𝐆𝐄𝐀𝐑 𝐔𝐏 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐂𝐀𝐑𝐄𝐄𝐑 thuộc khuôn khổ 𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐑𝐒 𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒𝐇𝐎𝐏 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄𝐒 - chuỗi Workshop về lĩnh vực sản xuất Game, được phối hợp tổ chức bởi Gamegeek Asia và Hiệp hội Phát triển Game Việt Nam (VGDA).

TIME

13:30 - 16:15

January 01

LOCATION

F-Town 3, số 3 đường Võ Chí Công, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, HCM.

SPEAKER

4 Speakers

TIME

13:30 - 16:15

January 01

LOCATION

F-Town 3, số 3 đường Võ Chí Công, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, HCM.

SPEAKER

4 Speakers

About the Event

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 𝐈𝐈 - 𝐆𝐄𝐀𝐑 𝐔𝐏 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐂𝐀𝐑𝐄𝐄𝐑
Đăng ký miễn phí: https://forms.gle/WpjY9VaVxUTufjCj9
Hạn đăng ký: 27.10.2023
Thuộc khuôn khổ 𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐑𝐒 𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒𝐇𝐎𝐏 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄𝐒 - chuỗi Workshop về lĩnh vực sản xuất Game, được phối hợp tổ chức bởi Gamegeek Asia và Hiệp hội Phát triển Game Việt Nam (VGDA).
Seminar hướng đến các bạn trẻ:
📍 Quan tâm và đang tìm hiểu về ngành Game.
📍 Mong muốn tìm kiếm các cơ hội việc làm tốt từ các studio game hàng đầu.
📍Đang làm việc trong ngành Game, có nhu cầu upgrade kỹ năng và nâng cao level công việc.
Với mục tiêu giúp các bạn trẻ có trang bị thật tốt để sẵn sàng tham chiến vào ngành game, Seminar 𝐆𝐄𝐀𝐑 𝐔𝐏 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐂𝐀𝐑𝐄𝐄𝐑 sẽ cung cấp những kĩ năng nền tảng, cần thiết và nâng tầm hiểu biết của bạn về những vị trí trọng yếu trong quy trình và đội ngũ làm game.
- - - - -
⏰ 13:30 ngày 28.10.2023 (Thứ 7)
Tại: F-Town 3, số 3 đường Võ Chí Công, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, HCM.
Link sự kiện:
🛵Hỗ trợ xe bus đón/trả miễn phí tại các điểm: Thảo Cầm Viên và Công viên Kỳ Hoà

Speakers

Ông Nguyễn Đình Khánh

CEO Wolffun Games

Ông Nguyễn Duy Ca

Senior Developer Wolffun

Ông Nguyễn Quốc Đại

Senior Artist Wolffun

Ông Renusha Athugala

Program Manager, Bachelor of Design (Games) - RMIT

Ông Nguyễn Đình Khánh

CEO Wolffun Games

Ông Nguyễn Duy Ca

Senior Developer Wolffun

Ông Nguyễn Quốc Đại

Senior Artist Wolffun

Ông Renusha Athugala

Program Manager, Bachelor of Design (Games) - RMIT